Personuppgiftspolicy

Returpack värnar om din personliga integritet och den här integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dem gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@returpack.se.

Genom att handla i Returpacks webshop, accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in den information som du ger till oss såsom: namn, adress, mobilnummer, e-postadress, IP-adress. Ändamålet med insamlingen av personuppgifterna är att kunna administrera ditt köp, samt bokföring.

Rättslig grund: Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy, eller till dess att du som kund aktivt valt att radera din information. Därefter kommer endast information som är nödvändig utifrån bokföringslagen att sparas.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Returpack kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Returpacks övriga bolag och andra samarbetspartners som ansvarar för leveranserna av produkterna i denna webshop. Dessa partners är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och som vi har Personuppgiftsbiträdesavtal med, för att maximera våra kunders säkerhet.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet).

Returpack kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Datainspektionen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av leverantör eller deras underleverantörer. Eftersom Returpack är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Dina rättigheter
 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har samlat in om dig. Kopian är gratis att begära och kan ske en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller inkomplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fallen att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.
 • Rätt till begränsning av behandling . Det innebär att dina personuppgifter märks så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.
 • Vidare har du rätt till att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Returpack på kontaktadress som anges nedan.

  Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Integritetsmyndigheten (IMY) om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

  Cookies

  Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd upplevelse av våra webbtjänster.

  Läs mer om hur vi använder cookies

  Kontakta oss

  Inom Returpacks koncern agerar Returpack-Burk Svenska AB med organisationsnummer 556218-9117 ombud för personuppgiftsansvaret avseende alla koncernens bolag.

  Välkommen med dina frågor kring dataskydd och personuppgifter eller om du vill begära ett utdrag av dina personuppgifter. Du kan alltid nå oss på dataskydd@returpack.se

  Returpack-BURK Svenska AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning.

  Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2023-05-10.